home page

kontakt

facebook

10. 07. 2014

„Projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie” – realizowany w roku szkolnym 2013/2014”

W roku szkolnym 2013/2014 wdrożyliśmy projekt profilaktyczny „Posłuchaj mnie”, http://gimnazjum1.lebork.pl/projekty/posluchaj-mnie/

nad którym patrona objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Impresariat Programu Profilaktyka a Ty realizowanego przez Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, Starosta Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Miasta Lęborka oraz Pomorski Kurator Oświaty nad musicalem „Romeo i Julia”. Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki oraz media lokalne. Podjęliśmy się wielu ciekawych zadań, najważniejsze z nich to:

Montaż filmu profilaktycznego pt. „Posłuchaj mnie” – jest dokumentem, w którym wypowiadają się uczniowie naszego gimnazjum na temat niezwykle ważnej roli rodziców w kształtowaniu samooceny dzieci i ich wartości własnej osoby. Film można obejrzeć w całości pod adresem:

Flash mob w lęborskim markecie – był próbą zwrócenia uwagi na problemy młodzieży a także formą zaproszenia rodziców uczniów szkół powiatu lęborskiego na konferencję profilaktyczną Flash mob miał miejsce 9 listopada 2013r. (Relacja: http://leborknews.pl/informacje/wulgarna-mlodziez-video/)

Konferencja profilaktyczna „Wolni-bezpieczni-niezależni”- 27 listopada 2013r. W konferencji uczestniczyli rodzice uczniów szkół powiatu lęborskiego a także  specjaliści instytucji statutowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży. Konferencja rozpoczęła się projekcją filmu dokumentalnego „Posłuchaj mnie”, wygłoszono trzy wykłady dotyczące kompetencji wychowawczych oraz problematyki uzależnień. Wykłady prowadzone były przez specjalistów tj. psychologa i terapeutę mgr Aleksandrę Karasowską z Gdańska, terapeutę uzależnień mgr Jacka Krysiaka z Gdańska oraz mł. insp. Adama Brulińskiego wykładowcę ze Szkoły Policji w Słupsku. Rodzice z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusji plenarnej. W konferencji wzięli również udział liderzy „PAT-u”.

Relacja z konferencji:

http://www.wifot.pl/galeria,62,reportaz-z-konferencji-profilaktycznej-wolni—bezpieczni—niezalezni.html,

http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/2578,Konferencja-profilaktyczna-w-Leborku.html

Realizacja autorskich utworów muzycznych.

Przedsięwzięcia artystyczne są niezwykle atrakcyjną formą realizowania często nieodkrytych pasji i potrzeb. Twórcy projektu mieli świadomość, jak wielu młodych ludzi, próbuje przekazać ważne dla nich treści poprzez piosenki. Piszą swoje teksty a muzyka jest dla nich ukojeniem. Wiemy też, że styl muzyczny, który jest bliski bardzo dużej grupie młodych ludzi to rap. Dlatego włączono do projektu młodych, zdolnych ludzi, którzy uprawiają ten rodzaj muzyki. W wyniku tego powstał stworzony od podstaw, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej utwór, będący głosem młodych ludzi. Stał się swego rodzaju wizytówką projektu i jego „namacalnym” symbolem. Drugi utwór stworzony na potrzeby projektu, autorski w warstwie tekstowej, został zrealizowany w formie teledysku.

Utwór „Od tych ulic”

Realizacja musicalu „Romeo i Julia” według oryginalnego scenariusza Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy. Szkoła otrzymała zgodę na wykorzystanie tej niezwykłej adaptacji od dyrektora Teatru Studio Buffo w Warszawie. Oryginalny scenariusz musicalu został zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb projektu tj. wzbogacony o treści profilaktyczne, dodane zostały także autorskie piosenki młodzieży. Premiera musicalu odbyła się 27 i 28 marca 2014r. dla społeczności gimnazjum, mieszkańców Lęborka oraz uczniów lęborskich szkół. Łącznie wystawiono  sześć przedstawień dla około 2500 widzów. Musical „Romeo i Julia” został oceniony przez publiczność bardzo dobrze. Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, a także oprawa spektaklu tj. zwiastun musicalu, jego promocja, programy rozdawane w trakcie przedstawienia, galeria zdjęć aktorów sprawiły, że widzowie mogli poczuć się jak w prawdziwym teatrze.

Musical został zarejestrowany w całości i zmontowany przez jednego z partnerów projektu. Wydano książeczkę, która dołączona jest do płyty. 5 maja musical został umieszczony w całości na kanale Youtube pod adresem:

Musical był promowany w formie zwiastuna w lokalnych mediach. Patroni medialni na bieżąco informowali o działaniach podejmowanych w ramach projektu „Posłuchaj mnie”, opis projektu oraz relacja z poszczególnych działań podejmowanych przez koordynatorów znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku w zakładce: projekt Posłuchaj mnie”

Relację z wydarzenia można zobaczyć także pod adresami:

http://leborknews.pl/kultura/uczniowie-brawurowo-przedstawili-musical-romeo-i-julia-foto/

http://www.radiogdansk.pl/index.php/kultura-i-rozrywka/item/11613.html

http://www.lebork24.info/news,3024,Spektakl_quotRomeo_i_Juliaquot_w_wykonaniu_gimnazjalistow_z_Leborka_Duza_Galeria_ZDJECIOWA

http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140327/LEBORK/140329641

http://www.wifot.pl/kat,65,reportaze-gimanzjum-nr-1-w-leborku.html

Projekt „Posłuchaj mnie” zakończył się sukcesem, młodzież biorąca w nim udział była niezwykle zaangażowana w jego realizację. Koordynatorzy projektu zauważali jak uczniowie nabierają kompetencji społecznych, jak bardzo integrują się ze sobą, nabywają postaw i zachowań akceptowanych społecznie. Wzrastała ich odpowiedzialność za siebie i innych. Projekt z powodzeniem zrealizował wszystkie zakładane cele główne i szczegółowe.

Jednakże odnieśliśmy jeszcze jeden sukces. Musical „Dzieci ulicy” został doceniony i szkoła otrzymała za jego realizację II miejsce V edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła” organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w obszarze Edukacja Obywatelska.

Musical można obejrzeć pod adresem

Nadal jednak koordynatorom projektu zależało na przyłączeniu się do programu Profilaktyka a Ty ponieważ cele tego programu idealnie pokrywały się z założeniami projektów realizowanych w Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Pozytywna opinia szefa programu PaT p. Grzegorza Jacha spowodowała, że dostąpiliśmy zaszczytu uczestnictwa w IX Przystanku PaT w Koninie. W styczniu 2015r. Impresariat powoła lęborską grupę PaT oficjalnie. Jednakże nasza młodzież nie chciała czekać z działaniem na rzecz społeczności lokalnej do stycznia. Uzyskaliśmy zgodę Impresariatu, aby pomimo tego, iż nie jesteśmy oficjalną grupą PaT, działać pod ich patronatem. Dlatego też, już w październiku 2014r. wdrożyliśmy kolejny nasz projekt profilaktyczny „Wartością możemy być dla siebie”.

Patronat/Matronat nad musicalem
"Szepty Serc"

Patronat nad projektem
Wartością możemy być dla siebie

Realizatorzy projektu
Wartością możemy być dla siebie

Mecenasi projektu
Wartością możemy być dla siebie

Ambasador projektu
Wartością możemy być dla siebie

Piotr Nagiel

Wspierają nas:

Copyright © 2015 PaT Lębork

Autor: mrgrzeg@gmail.com